Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5073 : ขอใบรับรองวุติ
53115202014
เมื่อ : 30/5/2557 13:21:00
IP : 49.230.116.179
มีผู้เข้าชม 425 ครั้งแล้ว

ขอถามเรื่องการขอใบรับรองวุติ ต้องใช้อะไรบ้าง  ได้ประมาณกี่วันค่ะ  พอดีจะขอไปสมัครงาน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/6/2557 16:36:00
IP : 10.114.40.88

1.หากนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องยื่นคำร้องขอใบรับรองเรียนครบโครงสร้างเพื่อนใช้ในการสมัครงานครับ
2.หรือหากสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนักศึกษาสามารถขอใบรับรอง 90 วันได้ครับ โดยยื่นคำร้องที่งานทะเบียนอาคาร 14 ชำระเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท ใช้เวลา 3 วันครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้