Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5210 : การหาคำอธิบายรายวิชา
57122892033
เมื่อ : 4/10/2557 18:27:18
IP : 223.207.251.132
มีผู้เข้าชม 319 ครั้งแล้ว

สามารถหาคำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2547 ได้ที่ไหน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 26/10/2557 14:28:00
IP : 10.114.40.92

สามารถ เข้ามาดูได้ที่หน้านี้ครับ
http://apr.nsru.ac.th/Course_web/Description/search.php

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้