Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 535 : ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอม
50112412003
เมื่อ : 28/3/2551 19:13:42
IP : 118.172.182.180
มีผู้เข้าชม 664 ครั้งแล้ว

ถ้ายังไม่ได้จ่ายค่าเทอม2/2550 แล้วสามารถจ่ายได้หรือไม่
แล้วเกรดจะออกหรือเปล่าค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 29/3/2551 8:53:00
IP : 10.114.1.253

ต้องมาทำเรื่องขอผ่อนผันการชำระเงินที่กลุ่มงานทะเบียนก่อนค่ะจึงจะสามารถชำระเงินได้

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้