Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 538 : รับแทนได้หรือเปล่า
47112312038
เมื่อ : 31/3/2551 15:01:05
IP : 203.146.186.2
มีผู้เข้าชม 597 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิให้เพื่อนรับแทนได้หรือเปล่า ถ้าได้ต้องใช้อะไรบ้างค่ะ ถ้าไม่ได้ ไปรับหลังวันที่ 10 เม.ย.ได้หรือเปล่าค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 1/4/2551 8:44:00
IP : 10.114.1.253

สามารถมารับแทนได้ค่ะ โดยจะต้องเขียนใบมอบฉันทะและแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งของตนเองและของผู้ที่มารับแทนค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้