Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5411 : เลือกเสรี
55113582045
เมื่อ : 16/2/2558 0:21:40
IP : 182.53.179.55
มีผู้เข้าชม 548 ครั้งแล้ว

ทำไมลงทะเบียนเลือกเสรีไม่ได้คะ?

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 16/2/2558 9:36:00
IP : 10.114.40.80

สาธารณสุขชุมชน ปี 3 (เข้าปี 2555) วิชาเลือกเสรี ในแผนการเรียนนักศึกษามีเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ 2/2557 ครบแล้ว 6 หน่วยกิตค่ะ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ไม่มีวิชาเลือกเสรีในการแผนการ จึงเลือกไม่ได้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
56115922041
เมื่อ : 17/2/2558 23:40:00
IP : 49.230.101.228

เลือก เสรีไม่ได้ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
56115922041
เมื่อ : 17/2/2558 23:43:00
IP : 49.230.101.228

*ลงทะเบียนเลือกเสรีไม่ได้ จะต้องทำอย่างไรหรอครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้