Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5423 : การรับใบรับรองคุณวุฒิ
53111226124
เมื่อ : 1/3/2558 13:30:52
IP : 66.249.82.137
มีผู้เข้าชม 446 ครั้งแล้ว

นักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในว้นทีี่ 27 กุมภาพันธ์ จะได้รับใบรับรองคุณวุฒิเมื่อใดคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 20/3/2558 8:56:00
IP : 10.114.40.96

รับได้ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
55124692026
เมื่อ : 25/5/2558 9:15:00
IP : 1.10.246.29

ผมนักศึกษา กศบป.อยากได้ใบรับรองคุณวุฒิเพื่อไปสมัครงานจะได้รับเมื่อใดครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้