Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5456 : เปลี่ยนชื่อ
55111616059
เมื่อ : 4/4/2558 11:39:18
IP : 110.77.232.202
มีผู้เข้าชม 342 ครั้งแล้ว

หากจะเปลี่ยนชื่อ ต้องเตรียมกลักฐานอะไรบ้างครับ  พอดีผมเปลี่ยนชื่อใหม่น่ะครับ  จึงต้องการขอแก้ไขข้อมูลครับ  ขอบพระคุณมากครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 5/4/2558 10:23:00
IP : 10.114.40.92

หลักฐานในการเปลี่ยนชื่อ ดังนี้ค่ะ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
3. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ 2 ฉบับ

และติดต่อเขียนคำร้องขอเปลี่ยนชื่อที่กลุ่มงานทะเบียนฯ อาคาร 14 ชั้น 1 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้