Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5489 : วุฒิการศึกษา
53114042060
เมื่อ : 29/4/2558 11:38:16
IP : 49.230.136.3
มีผู้เข้าชม 559 ครั้งแล้ว

วุฒิการศึกษาสูญหายต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับและใช้ระยะเวลาประมานกี่วันครับจึงจะได้วุฒิการศึกษาเพราะผมอยู่ต่างจังหวัดครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 29/4/2558 12:25:00
IP : 10.114.40.86

ถ้าต้องการขอใบรายงานผลการศึกษา หลักฐานดังนี้
1. รูปถ่ายชุดครุย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ถ้าต้องการขอใบรับรองคุณวุฒิและใบปริญญาบัตร หลักฐานดังนี้
1. รูปถ่ายชุดครุย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ค่าธรรมเนียม 100 บาท
3. หนังสือแจ้งความเอกสารหาย

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 29/4/2558 12:26:00
IP : 10.114.40.86

ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
53114042060
เมื่อ : 29/4/2558 12:50:00
IP : 49.230.136.3

หนังสือแจ้งความที่จังหวัดไหนก้อได้ใช่ไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 4
53114042060
เมื่อ : 29/4/2558 12:50:00
IP : 49.230.136.3

หนังสือแจ้งความที่จังหวัดไหนก้อได้ใช่ไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 5
53114042060
เมื่อ : 29/4/2558 15:12:00
IP : 49.230.136.3

หนังสือแจ้งความที่จังหวัดไหนก้อได้ใช่ไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 6
53114042060
เมื่อ : 30/4/2558 0:32:00
IP : 49.230.136.3

หนังสือแจ้งความที่จังหวัดไหนก้อได้ใช่ไหมครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้