Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5490 : รายวิชาติด i กับ e
56113532001
เมื่อ : 29/4/2558 12:06:11
IP : 183.89.125.111
มีผู้เข้าชม 406 ครั้งแล้ว

ผมติด e ในรายวิชานี้ 4291401 ผมจะขอลงทะเบียนเรียนใหม่ในรหัสวิชานี้ 4314501 เพื่อที่จะทำเกรดให้ในรายวิชาที่ติด E เป็นปกติได้ไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 29/4/2558 12:30:00
IP : 10.114.40.86

วิชา 4291401 นักศึกษาติด I ค่ะ นักศึกษาต้องติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการแก้ I และนักศึกษาจะลงวิชาอื่นแทนวิชานี้ไม่ได้

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้