Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5508 : การขอเทียบรายวิชา
54112742120
เมื่อ : 7/5/2558 10:21:23
IP : 27.55.203.244
มีผู้เข้าชม 221 ครั้งแล้ว

ผมเรียน วิชาวิถีโลก วิชาวิถีไทย แต่ในโครงสร้างเป็นวิชาวิถีโลกและวิถีไทย ทำให้วิชาที่เรียน จัดหมวดไม่ได้...ผมต้องแก้ไขโดยขอเทียบรายวิชา อยากทราบว่า ต้องดำเนินการที่คณะก่อน หรือสามรถเทียบรายวิชาได้ที่ฝ่ายทะเบียน ได้เลยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 7/5/2558 11:51:00
IP : 10.114.40.95

ให้นักศึกษามารับคำร้องขอเปลี่ยนรหัสวิชาที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล แล้วให้นักศึกษาไปขอรับประกาศการเทียบรายวิชาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะเพื่อแนบกับคำร้องขอเปลี่ยนรหัสวิชา

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้