Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5515 : เทียบโอนเพื่อศึกษาต่อ
52113482005
เมื่อ : 9/5/2558 15:24:18
IP : 27.55.196.248
มีผู้เข้าชม 265 ครั้งแล้ว

ต้องการทราบว่าหากจบปริญญาตรีสาขาชีวิทยาแล้ว สามารถเทียบโอนรายวิชาเพื่อไปเรียนครุศาสตร์ได้หรือไม่
ถ้าได้จะต้องเรียนภาคปกติหรือภาคเสาร์อาทิตย์คะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 19/5/2558 8:55:00
IP : 10.114.40.83

สามารถเทียบได้ในบางรายวิชานะค่ะ ส่วนเรื่องเรืยนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยมีเปิดแค่ภาคปกติค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้