Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5525 : ผลการเรียน
54112692104
เมื่อ : 18/5/2558 15:48:29
IP : 223.207.245.60
มีผู้เข้าชม 299 ครั้งแล้ว

ผมอยากทราบว่า ถ้าหากเกรดเฉลี่ยเทอมสุดท้ายปีสี่เทอม 2 ออกครบหมดแล้ว แล้วเกรดเฉลี่ยสะสมทั้งหมดตั้งแต่ปี1 ถึง ปี4 คือ3.59615  ซึ่งเกียตินิยมอันดับ 1 ต้องได้3.60  ผมอยากทราบว่าระบบจะปัดเศษขึ้นจาก 3.59615 เป็น 3.60  ของเทอมสุดท้ายไหมครับ เพื่อได้เกียตินิยมอันดับ1 
หรือปัดเศษลงเป็น 3.59. รบกวนช่วยอธิบายหน่อยนะครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 19/5/2558 11:56:00
IP : 10.114.40.97

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550

ข้อ 13 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็ขเลขทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยไม่ปัดเศษ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้