Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5653 : ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
56114742134
เมื่อ : 25/7/2558 0:31:59
IP : 1.46.128.194
มีผู้เข้าชม 442 ครั้งแล้ว

ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอม 2 เทอม
ลงทะเบียนเรียนไม่ได้
ถ้าทำเรื่องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
แต่ยังไม่จ่ายค่าเทอม
จะสามารถลงทะเบียนได้ไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
amiz
เมื่อ : 25/7/2558 10:33:00
IP : 10.114.40.83

นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบันก่อน จึงจะสามารถจองรายวิชาเรียนภาคเรียนถัดไปได้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
56114652066
เมื่อ : 26/7/2558 14:25:00
IP : 182.53.180.172

อยากทราบว่า
พอเข้าไปที่ข้อมลูการลงทะเบียน มันขึ้นวิชาเลือกเสรีวิชาเดียว อยากทราบว่าลงทะเบียนไปหรือยั้ง (ลืมว่าลงหรือยั้งไม่ได้ลงทะเบียน
)

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้