Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5701 : ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี
54112662073
เมื่อ : 12/8/2558 19:34:29
IP : 49.230.214.14
มีผู้เข้าชม 354 ครั้งแล้ว

 จะสอบถามเรื่องลงเบียยนวิชาเลือกเสรีเสาร์ อาทิตย์
 ไม่ทราบว่าเปิดให้ลงเบียนเรียนเมื่อไหร่ ปีการศึกษา1/2558
 ปี4ปีสุดท้ายเกรดยังไม่ถึง2.00


ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 13/8/2558 10:35:00
IP : 10.114.40.92

นักศึกษาติดต่อสอบถามที่กลุ่มงานส่งเสริม อาคาร 14 ชั้น 1 หรือ โทร.056-219100 ต่อ 1208 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้