Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5732 : เทียบโอนรายวิชา
58111636027
เมื่อ : 7/9/2558 13:49:53
IP : 10.200.101.25
มีผู้เข้าชม 349 ครั้งแล้ว

จะเทียบโอนรายวิชาจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 9/9/2558 10:11:00
IP : 10.114.40.88

นักศึกษาต้องมีใบรายงานผลการศึกษาเพื่อแนบกับคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
59122662008
เมื่อ : 20/9/2559 12:42:00
IP : 106.0.206.44

คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ไปรับที่ห้องทะเบียนหรอค่ะ เสาร์ อาทิตย์ ขอได้ไหมค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้