Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5784 : เกรด
54111576032
เมื่อ : 25/10/2558 12:29:40
IP : 49.237.197.146
มีผู้เข้าชม 410 ครั้งแล้ว

ประเมินอาจารย์แล้วแต่เกรดไม่ออกค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 27/10/2558 9:43:00
IP : 10.114.40.91

ภาคการศึกษาไหนคะ และวิชาอะไร

ตอบโดย คำตอบที่ 2
54111576032
เมื่อ : 27/10/2558 17:31:00
IP : 223.207.243.184

ภาคเรียน 1 ค่ะฝึกสอนปี 5 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภาคเรียนที่1 เห็นเพื่อนในเอกประเมิณแล้วดูได้เลยแต่หนูดูเกรดไม่ออกค่ะ คือเพื่อนที่ไปฝึกด้วยด้วยกันเอกเดียวกันห้องเดียวกันเขาออกเลยสงสัยคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
54111576032
เมื่อ : 27/10/2558 20:27:00
IP : 223.207.243.184

ภาคเรียน 1 ค่ะฝึกสอนปี 5 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภาคเรียนที่1 เห็นเพื่อนในเอกประเมิณแล้วดูได้เลยแต่หนูดูเกรดไม่ออกค่ะ คือเพื่อนที่ไปฝึกด้วยด้วยกันเอกเดียวกันห้องเดียวกันเขาออกเลยสงสัยคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 4
54111576032
เมื่อ : 27/10/2558 20:30:00
IP : 223.207.243.184

ภาคเรียน 1 ค่ะฝึกสอนปี 5 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภาคเรียนที่1 เห็นเพื่อนในเอกประเมิณแล้วดูได้เลยแต่หนูดูเกรดไม่ออกค่ะ คือเพื่อนที่ไปฝึกด้วยด้วยกันเอกเดียวกันห้องเดียวกันเขาออกเลยสงสัยคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 5
noyna
เมื่อ : 28/10/2558 9:58:00
IP : 10.114.40.91

ตรวจสอบแล้ว อาจารย์ผู้สอนไม่ได้ส่งผลการเรียนของนักศึกษามา ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้