Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5842 : รีเกรด
56114742027
เมื่อ : 30/11/2558 1:00:25
IP : 27.55.70.159
มีผู้เข้าชม 320 ครั้งแล้ว

จะรีเกรดต้องทำยังไงค้ะ ? สามารถรีเกรดได้มั้ยตอนนี้เกรดไม่ถึง 2 กลัวโดนรีทาย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 30/11/2558 9:36:00
IP : 10.114.40.86

นักศึกษาที่จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4, 6, 8, 10 และ 12 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา

ตรวจสอบแล้วผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 1.80 นักศึกษายังไม่ถูกสั่งพ้นสภาพค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้