Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5936 : คะแนน
58124742029
เมื่อ : 18/1/2559 23:41:48
IP : 49.229.49.20
มีผู้เข้าชม 337 ครั้งแล้ว

คะแนนหลังตัวเกรดคำนวนยังไงครับ 
บีบวกได้ 7 คะแนน แต่ บีได้ 9 คะแนน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 20/1/2559 11:42:00
IP : 10.114.40.87

คะแนนรวมในแต่ละวิชาที่นักศึกษาเห็น คือ หน่วยกิต x ค่าคะแนน

ซึ่งคะแนนรวมจะนำมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด จะเป็นคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้