Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5970 : การขอข้อมูลนักศึกษาที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบของมหาวิทยาลัย
54112662010
เมื่อ : 17/2/2559 17:26:02
IP : 183.89.122.34
มีผู้เข้าชม 311 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่ากลุ่มงานทะเบียนต้องการนำเลขรหัสประจำบ้าน รหัสบัตรประชาชนของ บิดา มารดา ไปทำอะไรหรอครับ ??
ขอคำตอบที่มากกว่าคำว่า เป็นระเบียบใหม่ของมหาวิทยาลัย นะครับ
ในมุมมองของผม ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในส่วนนี้ เลขที่ผมกล่าวมาไม่น่าจะมีผลอะไรกับเรื่องการศึกษาของตัวนักศึกษา
จึงอยากเรียนถามว่า เพื่อ ?

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 18/2/2559 11:23:00
IP : 10.114.40.83

เรียนนักศึกษา สำหรับหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมุลต่างๆ นั่น มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นผู้กำหนดเองครับ หากเป็นการร้องขอให้เก็บข้อมุล จากหน่วยงานที่ดูและการจัดเก็บข้อมูลของมหาวิทายลัย คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมุลต่างๆ เพื่อนำไป เป็นข้อมูลในการบริหารงาน ภาพร่วมของสถาบันอุดมศึกษาในระดับประเทศ และเป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางของการพัฒนางานอุดมศึกษาไทยต่อไป ครับ หากนักศึกษามีความสนในสามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งไปได้ที่ http://www.info.mua.go.th/information
ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
54112662010
เมื่อ : 18/2/2559 14:19:00
IP : 183.89.122.34

ขอบคุณครับ
เดี๋ยวผมต้องไปไล่ถามกับหน่วยงานนั้นต่อ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้