Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5972 : เลือกเสรีไม่ได้
55124672036
เมื่อ : 20/2/2559 20:12:35
IP : 182.53.177.45
มีผู้เข้าชม 291 ครั้งแล้ว

ทำไมเลือกเสรีไม่ได้ครับ เข้าไปเลือกแล้วขึ้นว่า ขณะนี้ข้อมูลที่คุณพิมพ์เข้ามายังไมไ่ด้รับอนุญาตให้ทำงาน  แล้วก็ขึ้นให้ทดลองใหม่ เป็นตั้งแต่รอบแรกแล้ว รอบ 2 ก็ยังเลือกไม่ได้

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้