Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6036 : ผลการเรียน
54113532050
เมื่อ : 15/5/2559 8:55:33
IP : 122.155.45.14
มีผู้เข้าชม 532 ครั้งแล้ว

เกรดตัวสุดท้ายยังไม่ออกค่ะ สอบถามผลการเรียนส่งมาถึงฝ่ายทะเบียนหรือยังค่ะ
รหัสวิชา 4314902  วิชา โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์2
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม

ตอบโดย คำตอบที่ 1
58111626036
เมื่อ : 15/5/2559 22:47:00
IP : 223.24.40.174

ดีจ้า

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 16/5/2559 11:56:00
IP : 10.114.40.87

นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนได้ในระบงานสำหรับนักศึกษาค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
58124662055
เมื่อ : 17/5/2559 8:41:00
IP : 1.46.44.111

ดีครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้