Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6100 : อนุมัติสำเร็จการศึกษา
55113612008
เมื่อ : 7/6/2559 16:39:39
IP : 171.5.46.233
มีผู้เข้าชม 490 ครั้งแล้ว

ผมยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษาในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ฝ่ายทะเบียนแล้ว ไม่ทราบว่าจะไดัรับอนุมัติสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 หรือป่าวครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 8/6/2559 10:04:00
IP : 10.114.40.87

นักศึกษาสำเร็จการศึกษาวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ส่วนการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
55113612008
เมื่อ : 8/6/2559 22:27:00
IP : 1.46.142.27

ขอบคุณครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้