Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6107 : การเปลี่ยนชื่อ
56113582059
เมื่อ : 16/6/2559 19:07:19
IP : 223.24.87.33
มีผู้เข้าชม 958 ครั้งแล้ว

อยากทราบค่ะถ้าเปลี่ยนชื่อต้องเตรียมเอกสารอะไรไปที่มหาวิทยาลัยบ้างค่ะแล้วให้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 17/6/2559 14:56:00
IP : 10.114.40.87

เอกสารที่ต้องใช้แนบคำร้อง ดังนี้
1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เปลี่ยนชื่อแล้ว) จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่เปลี่ยนชื่อแล้ว) จำนวน 2 ฉบับ

และนักศึกษาเขียนคำร้องขอเปลี่ยนชื่อที่กลุ่มงานทะเบียนฯ อาคาร 14 ชั้น 1 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้