Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6158 : การสำเร็จการศึกษา
55113542030
เมื่อ : 28/7/2559 12:39:30
IP : 223.24.85.157
มีผู้เข้าชม 290 ครั้งแล้ว

ถามว่าเพื่อนเรียน รัฐประศาสนสาตร์คะ เกรดออกทีหลัง ทำไมขึ้นสำเร็จแร้ว

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้