Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6335 : การย้ายคณะ
57122902011
เมื่อ : 21/2/2560 22:40:57
IP : 1.47.36.41
มีผู้เข้าชม 372 ครั้งแล้ว

สอบถามครับ ตอนนี้น้องอยู่ปี  1 เทอม 2
เกรดเฉลี่ยเทอม  1  ได้ 1.4 
หากจบปี 1 ต้องการย้ายสาขา
เราสามารถเลือกเฉพาะบางวิชามาคิดเป็นเกรดรวมปี 1 ได้หรือไม่ครัย

ถ้าได้ ต้องยื่นเรื่องที่ไหน อย่างไรครับ
แล้วยื่นหลังจากเกรดเทอม 2 ออกก่อน
หรือก่อนที่เกรดเทอม 2  จะออกครับ

สอบถาม พี่ ๆ ทะเบียนครับ
ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 23/2/2560 14:20:00
IP : 10.114.40.113

คุณสมบัตินักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00 ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
57122902011
เมื่อ : 25/2/2560 17:03:00
IP : 1.46.175.101

เข้าใจครับ 
แต่หมายความว่า ต้องเอาทุกรายวิชาที่เรียนมาตลอดทั้งปี 
หรือสามารถ เลือกเฉพาะบางรายวิชาได้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้