Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 638 : เกี่ยวกับการยกเลิก ถอนรายวิชาที่จองไว้ 1/2551
49124043026
เมื่อ : 2/6/2551 11:01:19
IP : 58.137.129.220
มีผู้เข้าชม 655 ครั้งแล้ว

ในกรณีที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนในรายวิชาที่ได้ทำการจองไว้แล้วทั้งหมดจำนวน 5 รายวิชา ซึ่งจะลงเรียนบางส่วนจะต้องทำอย่างไร ////และในกรณีที่ไม่ประสงค์ลงเรียนทั้งหมด จะต้องดำเนินการรักษาสภาพภายในระยะเวลาเมื่อไหร่ /// การรักษาสถานภาพจะสามารถดำเนินการได้ติดต่อกันกี่ภาคเรียนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 4/6/2551 8:49:00
IP : 10.114.1.253

กรณีไม่ประสงค์เรียนทุกวิชาที่จองไว้แล้ว ให้นักศึกษาทำเรื่องขอถอนรายวิชาค่ะ ส่วนกรณีที่ไม่ประสงค์ลงเรียนทั้งหมด ให้นักศึกษามาทำเรื่องลาพักการเรียนตลอดภาคเรียนค่ะ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.สามารถทำได้ไม่เกิน 3 ภาคเรียนติดต่อกันค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
49123252033
เมื่อ : 6/6/2551 9:32:00
IP : 203.157.71.163

ในกรณ๊ที่ เป็น บางวิชา ละครับ พอดีจองวิชาเรียนซ้ำ กับที่เคยเรียนมา

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้