Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6383 : วิชาที่เราลงเรียนไม่ตรงกับกับชื่อหมวด
55111586083
เมื่อ : 1/5/2560 19:19:03
IP : 182.53.132.214
มีผู้เข้าชม 282 ครั้งแล้ว

ลงเรียนวิชาในหมวดวิชาชีพครูเลือกเกิน 1 หน่วยกิจ  เราสามารถเอามาทดแทนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 3/5/2560 9:42:00
IP : 10.114.40.113

ได้ค่ะ ในการตรวจโครงสร้างจะย้ายวิชาพลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู สลับกับวิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น เพื่อให้วิชาในหมวดวิชาชีพครูเลือก และวิชาในหมวดเลือกเสรีครบ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
55111586083
เมื่อ : 4/5/2560 13:55:00
IP : 118.174.79.202

ขอบคุณคร้าา

ตอบโดย คำตอบที่ 3
55111586083
เมื่อ : 20/5/2560 15:01:00
IP : 182.53.1.90

ทำไมวิชา การจัดการความรู้ทางการศึกษา เกรดยังไม่ออกค่ะในใบข้อมูลการจัดรายวิชาที่เรียนค่ะมันขึ้นว่ารอเกรด และช่องกำหนดรายวิชา มันขึ้นว่า ไม่นับหน่วยกิจ 1/2559 หมายความว่าอะไรค่ะ....

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้