Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6388 : ลงเรียนวิชาครบ แต่หน่วยกิตไม่ครบ
55112772051
เมื่อ : 6/5/2560 23:51:02
IP : 1.47.230.36
มีผู้เข้าชม 260 ครั้งแล้ว

ดิฉันลงเรียนวิชาครบโครงสร้างแต่หน่วยกิจไม่ครบขาด1หน่วยกิต รหัสวิชาไม่ตรงกัน จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษานี้หรือไม่ และได้ทำเรื่องจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดิฉันต้องทำอย่างไร

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 7/5/2560 11:55:00
IP : 10.114.40.113

นักศึกษาเรียนไม่ครบโครงสร้างหลักสูตรค่ะ วิชานิติปรัชญา ตามโครงสร้างต้องเรียน 3 หน่วยกิต

ตอบโดย คำตอบที่ 2
55112772051
เมื่อ : 8/5/2560 10:40:00
IP : 49.228.98.117

ดิฉันต้องทำอย่างไร ดิฉันลงต้องลงเรียนใหม่ หรือไม่ แล้วจะจบภายในปรการศึกษานี้หรือไม่

ตอบโดย คำตอบที่ 3
55112772051
เมื่อ : 8/5/2560 10:48:00
IP : 49.228.98.117

ดิฉันต้องทำอย่างไร ดิฉันลงต้องลงเรียนใหม่ หรือไม่ แล้วจะจบภายในปรการศึกษานี้หรือไม่

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้