Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 639 : รับได้เมื่อไหร่
49144023027
เมื่อ : 2/6/2551 14:14:53
IP : 10.114.1.21
มีผู้เข้าชม 602 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่า นักศึกษาที่จบการศึกษา ใน ภาคเรียนที่ 3/2550 จะรีบใบ Transcript ได้ในวันที่เท่าไหร่ ครับ ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 2/6/2551 17:47:00
IP : 10.114.1.253

นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2550 รับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาได้ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้