Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6400 : เอกสารต่างๆ
56113582063
เมื่อ : 13/5/2560 16:29:20
IP : 118.172.157.248
มีผู้เข้าชม 276 ครั้งแล้ว

วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ให้ไปรับใบรับรองวุฒิอย่างเดียวหรือจะได้ใบเรียนครบโครงสร้างกับใบแสดงผลการเรียนด้วยค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 14/5/2560 10:00:00
IP : 10.114.40.113

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาที่วำเร็จการศึกษาให้รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้