Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6411 : ขอใบรับรอง
56112692102
เมื่อ : 26/5/2560 17:17:28
IP : 58.10.183.14
มีผู้เข้าชม 278 ครั้งแล้ว

ผมขอใบรายงานผลการศึกษามาแล้วแต่ใช้สมัครงานไม่ได้ครับ ผมจะขอใบรับรองวุฒิได้วันที่เท่าไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 28/5/2560 9:30:00
IP : 10.114.40.113

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้วันที่ 23 มิถุนายน 2560 จะรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้