Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6463 : จะขอเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็น สหกิจศึกษา
57115272006
เมื่อ : 20/7/2560 16:41:42
IP : 171.97.205.248
มีผู้เข้าชม 242 ครั้งแล้ว

ได้ไปทำการถอมวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแล้วต่อไปต้องทำอย่างไงต่อครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 21/7/2560 10:17:00
IP : 10.114.40.113

นักศึกษาต้องทำเรื่องขอเพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษาค่ะ ติดต่อที่กลุ่มงานส่งเสริม อาคาร 14 ชั้น 1

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้