Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6503 : เทียบโอนรายวิชา
60124752017
เมื่อ : 7/10/2560 10:46:27
IP : 101.51.124.186
มีผู้เข้าชม 221 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าการเทียบโอนรายวิชานี้ทำได้เฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปใช่ไหมคะแล้ววิชาบังคับเทียบไม่ได้ใช่ไหมคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 8/10/2560 10:34:00
IP : 10.114.40.113

การขอเทียบโอนรายวิชานั้นนักศึกษาสามารถเทียบโอนได้ทุกหมวดค่ะ ยกเว้นรายวิชาฝึกประสบการณ์ิวิชาชีพจะขอเทียบโอนไม่ได้
นักศึกษาสามารถศึกษาระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชา ในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ในเล่มคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 หน้า 100

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้