Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6506 : การรับใบรับรองคุณวุฒิ
56113622001
เมื่อ : 9/10/2560 22:24:06
IP : 124.122.34.7
มีผู้เข้าชม 318 ครั้งแล้ว

สวัสดีค่ะอยากอทราบว่าใบรับรองคุณวุฒิมีหมดเขตการรับไหมค่ะ
หรือว่าสะดวกวันไหนกไปรับได้เลยคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 10/10/2560 10:29:00
IP : 10.114.40.113

กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิของนักศึกษา ต้องไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการคืนเงินค่าประกันของเสียหายให้กับนักศึกษา ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้