Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6581 : วิชาจัดหมวดหมู่ไม่ได้
56112832035
เมื่อ : 13/12/2560 4:10:33
IP : 223.24.22.136
มีผู้เข้าชม 224 ครั้งแล้ว

ทำไมรายวิชา 2474301 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง ของผมถึงขึ้นว่าจัดหวดหมู่
ไม่ได้ครับ ในโครงสร้างหลักสูตร แต่ในอีกช่องก็ขึ้นว่าจัดแล้ว

ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 13/12/2560 14:58:00
IP : 10.114.40.113

รายวิชาในหมวดต่าง ๆ ที่เรียนเกินจากที่โครงสร้างกำหนด จะถูกจัดหมวดไม่ได้ ค่ะ
และจากการตรวจสอบโครงสร้างของนักศึกษา นักศึกษามีรายวิชาที่ต้องทำเรื่องขอเปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อให้ครบโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. วิชาการรู้สารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560
2. วิชาการคิดและการแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 1/2560

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้