Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6592 : ปี2เทอม2ต้องการย้ายสาขา
59113572001
เมื่อ : 21/12/2560 0:55:49
IP : 223.207.240.38
มีผู้เข้าชม 263 ครั้งแล้ว

เกรดของวิชาที่จะย้ายไปดีกว่า เกรดวิชาเอก และตอนนี้รู้สึกไม่รักไม่ถนัดเอกที่เรียนอยู่ปัจจุบันค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 24/12/2560 10:28:00
IP : 10.114.40.113

คุณสมบัติในการเปลี่ยนสาขาวิชา
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้ศึกษาครบทุกภาคเรียนที่กำหนดไว้ตลอดปีการศึกษา
2. มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปศึกษา
4. เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.056-219100 ต่อ 1200 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้