Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6677 : เรียนวิชาซ้ำ
58113532004
เมื่อ : 21/4/2561 21:39:28
IP : 223.24.183.36
มีผู้เข้าชม 950 ครั้งแล้ว

สวัสดีครับ ผมจะขอถามเรื่องการเรียนครับ คือว่าผมเรียนวิชาเสรีไปแล้ว  1 วิชา  แล้ววิชาที่ผมเรียน  ตรงกับวิชาบังคับที่จะมีในปี 4 เทอม 2 ผมอยากทราบว่าเราลงเรียนตามปกติหรือ ไม่ต้องลงเรียนก็ได้  ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 23/4/2561 9:53:00
IP : 10.114.40.113

1. ตามโครงสร้าง วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เป็นวิชาเฉพาะด้าน ดังนั้นจะปรับไปเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ค่ะ
2. และในเทอม 2/2561 นักศึกษาไม่ต้องลงวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เนื่องจากจะทำให้ซ้ำกับวิชาที่แล้วในเทอม 1/2560
3. นักศึกษาจะขาดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต

ตอบโดย คำตอบที่ 2
58113532004
เมื่อ : 25/4/2561 12:46:00
IP : 10.99.2.121

ถ้ายังงั้น ผมจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสรีใหม่ใช่หรือไม่ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
58113532004
เมื่อ : 25/4/2561 19:25:00
IP : 159.192.220.17

เนื่องจากตอนลงทะเบียนเรียนเสรีนั้นมันมีวิชาควาทรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขึ้นมาให้เลือก ผมจึงเลือกไป

ตอบโดย คำตอบที่ 4
noyna
เมื่อ : 1/5/2561 16:25:00
IP : 10.114.40.113

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีเพิ่มอีก 3 หน่วยกิตค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้