Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 752 : เลือกเสรี
50222033023
เมื่อ : 15/7/2551 21:24:46
IP : 117.47.88.47
มีผู้เข้าชม 785 ครั้งแล้ว

ดิฉันนักศึกษาภาค กศ.บป ลืมเลือกเสรีจนเปิดครั้งที่ 2 ก็ไม่ได้เลือก ทำให้เลือกไม่ทันจะสามารถติดต่อขอเลือกได้ไหมเพื่อที่จะไว้เรียนเทอมหน้า ควรทำอย่างไร ช่วยตอบด้วยค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 19/7/2551 10:16:00
IP : 10.114.1.253

ให้นักศึกษาลงเพิ่มวิชาเลือกเสรี วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2551 ยื่นคำร้องที่งานส่งเสริมวิชาการ(ฝ่ายหลักสูตรฯ) อาคาร 14 ชั้น 1 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้