Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 769 : อยากถามว่า
49111316031
เมื่อ : 4/8/2551 14:39:41
IP : 118.172.175.61
มีผู้เข้าชม 640 ครั้งแล้ว

ถ้าในเทอมหน้าผม เลือกเรียนแต่วิชาในภาค แล้ว พวกวิชาเลือกต่างๆๆผมสามารถไปเรียนกับ กศ.บป ได้ไหมคับ
ผม ปี3 ภาคปกติคับ ครุศาสตร์ เพราะผม อยากจบให้ทันเพือนๆๆ หรือ มีทางออกอย่าอื่นช่วยแนะนำผมที่

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 5/8/2551 8:55:00
IP : 10.114.1.253

ลงเพิ่มข้ามภาค(ภาคกศ.บป.) ไม่ได้ค่ะ นักศึกษาสามารถลงเรียนเพิ่มกับภาคกศ.บป. ได้ภาคเรียนสุดท้ายค่ะ นักศึกษาจะเก็บรายวิชาเรียนให้ลงเพิ่มกบภาคของตัวเองไปก่อนค่ะ หน่วยกิตแต่ล่ะภาคเรียนห้ามเกิน 22 หน่วยกิตค่ะ ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน อาคาร 14 ชั้น 1

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้