Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 779 : เรื่องวิชาเลือกเสรีคับ
49113252053
เมื่อ : 15/8/2551 13:17:08
IP : 117.47.161.252
มีผู้เข้าชม 711 ครั้งแล้ว

เรื่องมีอยู่ว่า
1.ในปี 2549 ผมได้ขอย้ายโปรแกรมวิชามา แล้วมีรายวิชาของโปรแกรมเดิมติดมาดังนี้คับ
1.1 แคลคูลัส
1.2 พีชคณิตเชิงเส้น
ซึ่ง2รายวิชาไม่ได้มีในแผนการเรียนของโปรแกรมวิชาที่ผมย้ายมาใหม่
2.ในเทอม 2550ผมได้เลือกวิชาเสรี ไป แต่เป็น2หน่วยกิจ ตามแผนการเรียนต้องลง 3หน่วยกิจ ผมควรจะทำไงคับเพราะหน่วยกิจมันขาด ผมสามารถใช้รายวิชาแคลคูลัส กับ พีชคณิต มาเป็นวิชาเสรีเสริมหน่วยกิจแทนได้ไหมคับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าคับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 16/8/2551 13:22:00
IP : 10.114.1.253

นักศึกษาสามารถนำวิชาแคลคูลัส และวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ยกเว้นเป็นวิชาเลือกเสรีได้ค่ะ เขียนคำร้องขอยกเว้นรายวิชา ที่งานส่งเสริมวิชาการ(ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน อาคาร 14 ชั้น 1) ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้