Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 811 : การโอนรายวิชา
49124043026
เมื่อ : 10/9/2551 11:39:33
IP : 58.137.129.220
มีผู้เข้าชม 657 ครั้งแล้ว

- การขอโอน หรือยกเว้น รายวิชาเรียนจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดครับ
- ในกรณีที่เคยศึกษาจาก มรภ.อื่น รายวิชาที่เรียนมาแล้วจะสามารถนำมายกเว้น หรือโอน ได้หรือไม่

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 10/9/2551 12:34:00
IP : 10.114.1.253

การขอโอน และยกเว้นรายวิชา ต้องทำให้เสร็จภายใน ภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษาค่ะ
เคยศึกษาจากสบันการศึกษาอื่นๆ สามารถนำรายวิชานั้นมาขอยกเว้นได้ค่ะ เกรดต้องเป็น C ขึ้นไป ค่ะ
* ติดต่อที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน อาคาร 14 ชั้น 1 ค่ะ ..นำใบรายงานผลการเรียนที่นักศึกษาเคยเรียนแล้ว มาด้วยนะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้