Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 819 : เปลี่ยนสถานศึกษา/โอนรายวิชา
49124043026
เมื่อ : 15/9/2551 10:55:25
IP : 58.137.129.220
มีผู้เข้าชม 595 ครั้งแล้ว

ปัจจุบันเรียนหลักสูตร บริหารธุรกิจ 2 ปีต่อเนื่อง มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานศึกษา แต่ยังไม่เข้าใจในระเบียบดีพอครับ เลยอยากจะทราบว่า
1. การย้ายสถานศึกษาจะต้องไปติดต่อกับสถาบันใหม่ด้วยตนเองก่อนหรือไม่ และในรายวิชาที่เคยศึกษาอยู่ที่สถาบันเดิม เมื่อย้ายไปแล้วรายวิชาจะโอนได้ทั้งหมดหรือไม่
2. กรณีที่สมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ การโอนรายวิชาจากสถาบันเดิม จะสามารถโอนได้ทั้งหมดหรือไม่
3. กรณี ที่จะขอเรียนร่วมกับสถาบันอื่นจะดำเนินการได้หรือไม่ครับ
4. กรณีที่สมัครเข้าเรียนใหม่ รายวิชาที่เรียนในสถาบันใหม่นั้น จะสามารถขอผลการเรียนมาโอนลงในหลักสูตรที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ได้หรือไม่
5. กรณีลาออกจากหลักสูตรเดิม แล้วสมัครเข้าเรียนใหม่รายวิชาที่ศึกษาจากทั้ง สองสถาบัน สามารถที่จะนำมาขอโอนได้ทั้งหมดเลยหรือไม่ครับ
(รบกวนช่วยอธิบายด้วยนะครับ ขอบคุณครับ)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
poope
เมื่อ : 16/9/2551 8:44:00
IP : 10.114.1.253

1.การย้ายสถานศึกษาจะไปติดต่อกับสถาบันใหม่ด้วยตนเองก่อนหรือไม่ก็ได้ และในรายวิชาที่เคยศึกษาอยู่ที่สถาบันเดิม เมื่อย้ายไปแล้วรายวิชาจะโอนได้ทั้งหมดหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันนั้นว่าจะโอนให้โอนได้ทั้งหมดหรือไม่
2.กรณีที่สมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ การโอนรายวิชาจากสถาบันเดิม จะสามารถโอนได้ทั้งหมดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการเรียน ต้องได้ C ขึ้นไปและคำอธิบายรายวิชานั้นๆ ก็ตรงกันก็สามารถโอนหรือยกเว้นได้
3.กรณีที่จะขอเรียนร่วมกับสถาบันอื่นจะดำเนินการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสถาบันที่คุณจะไปเรียนร่วมว่ามีรายวิชานั้นๆ เปิดหรือไม่และสถาบันนั้นจะอนุญาตให้คุณไปเรียนร่วมหรือไม่
4. กรณีที่สมัครเข้าเรียนใหม่ รายวิชาที่เรียนในสถาบันใหม่นั้น จะสามารถขอผลการเรียนมาโอนลงในหลักสูตรที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการเรียน ต้องได้ C ขึ้นไปและคำอธิบายรายวิชานั้นๆ ก็ตรงกันก็สามารถโอนหรือยกเว้นได้
5. กรณีลาออกจากหลักสูตรเดิม แล้วสมัครเข้าเรียนใหม่รายวิชาที่ศึกษาจากทั้ง สองสถาบัน สามารถที่จะนำมาขอโอนได้ทั้งหมดเลยหรือไม่ครับขึ้นอยู่กับผลการเรียน ต้องได้ C ขึ้นไปและคำอธิบายรายวิชานั้นๆ ก็ตรงกันก็สามารถโอนหรือยกเว้นได้

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้