Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 834 : เกรด
49114602062
เมื่อ : 19/9/2551 21:06:20
IP : 118.172.182.220
มีผู้เข้าชม 665 ครั้งแล้ว

ไม่ทราบว่าเกรดเทมอสอง ปี2551 จะออกเมื่อไรหลังที่มีการสอบสร็จ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 20/9/2551 9:10:00
IP : 10.114.1.253

31 ตุลาคม 2551 อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดถึงภาควิชา(ผู้ที่ยังไม่จบ)
1 พฤศจิกายน 2551 ภาควิชาส่งเกรดถึงคณะ (ผู้ที่ยังไม่จบ)
2 พฤศจิกายน 2551 คณะส่งเกรดถึงกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล (ผู้ที่ยังไม่จบ)

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้