Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 938 : รายวิชานี้เปิดสอนไหมครับ
50112032005
เมื่อ : 29/10/2551 22:39:48
IP : 118.174.26.55
มีผู้เข้าชม 630 ครั้งแล้ว

ผมอยากทราบว่า เทอมหน้า (2/2551) (ภาคปกติ)
รหัสวิชา 3201101 รหัสอ้างอิง 4020006 ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ หน่วยกิต 3(3-0-6)
จะเปิดสอนไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 30/10/2551 9:30:00
IP : 10.114.1.253

คลิ็๊ก สอบถามข้อมูล คลิ๊กรายวิชาที่เปิดสอน ค่ะใส่รหัสวิชาลงไปจะขึ้นรายวิชาที่เปิดสอนมาให้ค่ะ วิชาที่นักศึกษาถามมีเปิดค่ะ เปิดหลายกลุ่มเรียนลองเปิดดูนะค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
50112032005
เมื่อ : 30/10/2551 21:54:00
IP : 118.174.118.26

ขอบคุณครับ ผมขอสอบถามต่อนะครับ

แผนการเรียนเทอมหน้า(2/2551) กำหนดให้ผมลง 1617 หน่วยกิต
ซึ่งผมลงไปแล้ว 15 หน่วยกิต
แต่หากว่า ถ้าผมอยากจะลงทะเบียนเพิ่มขอแก้รายวิชาอีก 3 หน่วยกิต รวมแล้วเป็น 18 หน่วยกิตจะได้ไหมครับ
และต้องติดต่อที่ไหนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
kob
เมื่อ : 31/10/2551 8:58:00
IP : 10.114.1.253

ลงเพิ่มได้ค่ะ เขียนคำร้องขอลงเพิ่มที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน อาคาร 14 ชั้น 1 วันที่ 3 17 พฤศจิกายน 2551 หน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่เกิน 22 หน่วยกิตค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 4
50112032005
เมื่อ : 31/10/2551 16:20:00
IP : 118.174.210.215

ขอบคุณครับ คุณ kob

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้