Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 953 : ผลการเรียนไม่ออก2ตัว
51114023041
เมื่อ : 2/11/2551 19:52:53
IP : 118.174.50.237
มีผู้เข้าชม 764 ครั้งแล้ว

ผลการเรียนของอาจารย์ดิศราวรรณ เลิศลาย วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน กับ อาจารย์วัชรา เฉลยทรัพย์ วิชา สุนทรียภาพของชีวิต ทำไมถึงยังไม่ออกคะ แล้วเมื่อไหร่จะออก

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 4/11/2551 8:54:00
IP : 10.114.1.253

เกรดของ อ.ดิศราวรรณ ส่งมาแล้วค่ะ เหลือแต่ของ ผศ.วัชรา ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
51116012025
เมื่อ : 4/11/2551 22:41:00
IP : 118.174.182.39

เกรดของอาจารย์อภิญชา สุดเวหา วิชาอง์การและการจัดการ ยังไม่ออกค่ะ อีกนานจะออกมั้ยคะเพราะเหลือแค่วิชาเดียว

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้