วันนี้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สำหรับนักศึกษารหัสเข้าปี 49-ถึงปัจจุบัน

 เข้าระบบงานการจองรายวิชาเรียนวิชาเลือกเสรี รอบแรก
 เข้าระบบงานการจองรายวิชาเรียนวิชาเลือกเสรี รอบ 2
 ข้อมูลรายวิชาและโปรแกรมวิชาที่เปิดให้เลือก

 ประกาศสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี
 ประกาศสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี [ล่าสุด]
 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 
 คู่มือการใช้ระบบงานการจองรายวิชาเรียนวิชาเลือกเสรี 

 หากมีปัญหาในการใช้งานแจ้งที่นี่
 เกี่ยวกับระบบงาน
 กลับหน้าหลัก

ระบบงานการจองรายวิชาเลือกเสรี เวอร์ชั่น 2.3 ปรับปรุงเมื่อ 4 ธันวาคม 2551
Program& Design by : Mongkol Phaethongkham