ประกาศเพิ่มเติม - กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หอพักนักศึกษา - กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  
หอพักเทพธิดา

เป็นหอพักภายในตัวเมืองนครสวรรค์ ใกล้กับศาลอุทรณ์ภาค 6 เลขที่ 1102/6 หมู่10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทร 088-2737188, 056-219100 / 3005

ชั้น ประเภทการพัก (คน) ราคาต่อคน (บาท)
2 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
3 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
4 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
หอพักสุขาวดี

เป็นหอพักภายในตัวเมืองนครสวรรค์ ใกล้กับศาลอุทรณ์ภาค 6 เลขที่ 1102/6 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทร 088-2737188, 056-219100 / 3005

ชั้น ประเภทการพัก (คน) ราคาต่อคน (บาท)
2 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
3 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
4 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
หอพักหญิง (ย่านมัทรี)

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เลขที่ 398/1 หมู่ 3 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 097-9245802,056-219100 ต่อ 1703

ชั้น ประเภทการพัก (คน) ราคาต่อคน (บาท)
2 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
3 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
4 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
5 3 4,500
2 6,750
1 13,500
หอพักพีระศักดิ์ (หอพักเครือข่าย)
Facebook Fanpage หอพักสตรีพีระศักดิ์@Golfhouse
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 8 บาท
ค่าน้ำ เดือนละ 80 บาท / คน
  • 064-1979829
  • LINE 0641979829
หอพักหญิง
ห้องพัดลม
ห้องละ 11,500 บาท / 2 คน / ห้อง / 5 เดือน
หอพักชาย
ห้องพัดลม
ห้องละ 12,500 บาท / 2 คน / ห้อง / 5 เดือน
หอพักหญิงวิลาวัลย์ (หอพักเครือข่าย)
ห้องแอร์
ห้องละ 12,500 บาท / 2 คน / ห้อง / 5 เดือน
ห้องพัดลม
ห้องละ 10,000 บาท / 2 คน / ห้อง / 5 เดือน
หอพักชาย อ.นันธวัช พ.ท. บัญชา (หอพักเครือข่าย)
คุณสมปอง นุนารถ เบอร์โทรศัพท์ 081-9723240
มัดจำประกัน คนละ 1,000 บาท
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 8 บาท
ค่าน้ำ เดือนละ 100 บาท / คน
ห้องพัดลม จำนวน 4 ห้อง
ห้องละ 10,000 บาท / 2 คน / ห้อง /5 เดือน
หอพักพิมพ์สวรรค์ (หอพักเครือข่าย)
เป็นหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีเฟอร์นิเจอร์พร้อม ตั้งอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ออกทางประตู 4
เบอร์โทรศัพท์ 089-641-8792, 089-907-7324
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 8 บาท
ค่าน้ำ เดือนละ 80 บาท / คน
บ้านพิมพ์สวรรค์ (หอพักหญิง)ห้องพัดลม
ห้องละ 9,000 บาท / 2 คน / ห้อง / 5 เดือน
หอพักพิมพ์สวรรค์ (หอพักชาย)
ห้องพัดลม
ห้องละ 7,000 บาท / 2 คน / ห้อง / 5 เดือน
หอพักพิมพ์สวรรค์ (หอพักชาย)
ห้อง(ใหญ่)พัดลม
ห้องละ 8,000 บาท / 3 คน / ห้อง / 5 เดือน