หอพักนักศึกษา - กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การจองหอพักภาคเรียนที่ 2/2563
จองห้องพักในระบบระหว่างวันที่ 1  ถึง 31 ตุลาคม 2563

การพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
และสามารถชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563


 
หอพักเทพธิดา

หอพักภายในตัวเมืองนครสวรรค์ ใกล้กับศาลอุทรณ์ภาค 6 เลขที่ 1102/6 หมู่10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทร 088-2737188, 056-219100 / 3005

ชั้น ประเภทการพัก (คน) ราคาต่อคน (บาท)
2 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
3 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
4 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
หอพักสุขาวดี

หอพักภายในตัวเมืองนครสวรรค์ ใกล้กับศาลอุทรณ์ภาค 6 เลขที่ 1102/6 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทร 088-2737188, 056-219100 / 3005

ชั้น ประเภทการพัก (คน) ราคาต่อคน (บาท)
2 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
3 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
4 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
หอพักย่านมัทรี

หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เลขที่ 398/1 หมู่ 3 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 056-278970, 097-9245802

ชั้น ประเภทการพัก (คน) ราคาต่อคน (บาท)
2 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
3 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
4 4 4,500
3 6,000
2 9,000
1 18,000
5 3 4,500
2 6,750
1 13,500
หอพักพีระศักดิ์ (หอพักเครือข่าย)
Facebook Fanpage หอพักสตรีพีระศักดิ์@Golfhouse
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 8 บาท
ค่าน้ำ เดือนละ 80 บาท / คน
 • 064-1979829
 • LINE 041979829
หอพักหญิง
ห้องพัดลม ชั้น 2 จำนวน 4 ห้อง
ห้องละ 11,500 บาท / 2 คน / ห้อง / ภาคเรียน
หอพักชาย
ห้องพัดลม ชั้น 1 จำนวน 3 ห้อง
ห้องละ 12,500 บาท / 2 คน / ห้อง / ภาคเรียน
หอพักหญิงวิลาวัลย์ (หอพักเครือข่าย)
ห้องแอร์ จำนวน 7 ห้อง
ห้องละ 2,500 บาท / 2 คน / ห้อง / เดือน
 • ชั้น 1 จำนวน 1 ห้อง
 • ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้น 3 จำนวน 3 ห้อง
ห้องพัดลม จำนวน 8 ห้อง
ห้องละ 2,000 บาท / 2 คน / ห้อง / เดือน
 • ชั้น 1 จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้น 2 จำนวน 3 ห้อง
 • ชั้น 3 จำนวน 3 ห้อง
หอพักชาย อ.นันธวัช พ.ท. บัญชา (หอพักเครือข่าย)
คุณสมปอง นุนารถ เบอร์โทรศัพท์ 081-9723240
มัดจำประกัน คนละ 1,000 บาท
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 8 บาท
ค่าน้ำ เดือนละ 100 บาท / คน
ห้องแอร์ จำนวน 4 ห้อง
ห้องละ 2,500 บาท / 2 คน / ห้อง / เดือน
 • ชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้น 4 จำนวน 2 ห้อง
ห้องพัดลม จำนวน 4 ห้อง
ห้องละ 2,000 บาท / 2 คน / ห้อง / เดือน
 • ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้น 4 จำนวน 2 ห้อง
หอพักพิมพ์สวรรค์ (หอพักเครือข่าย)
เป็นหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีเฟอร์นิเจอร์พร้อม ตั้งอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ออกทางประตู 4
เบอร์โทรศัพท์ 089-641-8792, 089-907-7324
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 8 บาท
ค่าน้ำ เดือนละ 80 บาท / คน
บ้านพิมพ์สวรรค์ (หอพักหญิง)
ห้องแอร์ จำนวน 4 ห้อง
ห้องละ 2,500 บาท / เดือน หรือ 12,000 / ภาคเรียน / 2 คน
 • ชั้น 1 จำนวน 1 ห้อง
 • ชั้น 3 จำนวน 3 ห้อง
ห้องพัดลม จำนวน 2 ห้อง
ห้องละ 2,200 บาท / เดือน หรือ 10,000 / ภาคเรียน / 2 คน
 • ชั้น 1 จำนวน 1 ห้อง
 • ชั้น 3 จำนวน 1 ห้อง
หอพักพิมพ์สวรรค์ (หอพักชาย)
ห้องพัดลม จำนวน 22 ห้อง
 • ห้อง 3,4,5,8,9,11,12,13,14,15 ห้องละ 7,000 บาท / ภาคเรียน / 2 คน
 • ห้อง 10,24 ห้องละ 10,000 บาท / ภาคเรียน หรือ 2,200 บาท / เดือน / 3 คน
 • ห้อง 16-26 ห้องละ 8,000 บาท / ภาคเรียน หรือ 1,800 บาท / เดือน / 2 คน