nsrudorm-banner

หอพักเทพธิดา

เป็นหอพักภายในตัวเมืองนครสวรรค์ ใกล้กับศาลอุทรณ์ภาค 6 เลขที่ 1102/6 หมู่10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทร 088-2737188, 056-219100 / 3005

ชั้น ราคาต่อคน
2
 • อยู่ห้องละ 4 คน ราคาคนละ 4,500 บาท
 • อยู่ห้องละ 3 คน ราคาคนละ 6,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 2 คน ราคาคนละ 9,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 1 คน ราคาคนละ 18,000 บาท
3
 • อยู่ห้องละ 4 คน ราคาคนละ 4,500 บาท
 • อยู่ห้องละ 3 คน ราคาคนละ 6,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 2 คน ราคาคนละ 9,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 1 คน ราคาคนละ 18,000 บาท
4
 • อยู่ห้องละ 4 คน ราคาคนละ 4,500 บาท
 • อยู่ห้องละ 3 คน ราคาคนละ 6,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 2 คน ราคาคนละ 9,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 1 คน ราคาคนละ 18,000 บาท

หอพักสุขาวดี

เป็นหอพักภายในตัวเมืองนครสวรรค์ ใกล้กับศาลอุทรณ์ภาค 6 เลขที่ 1102/6 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทร 088-2737188, 056-219100 / 3005

ชั้น ราคาต่อคน
2
 • อยู่ห้องละ 4 คน ราคาคนละ 4,500 บาท
 • อยู่ห้องละ 3 คน ราคาคนละ 6,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 2 คน ราคาคนละ 9,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 1 คน ราคาคนละ 18,000 บาท
3
 • อยู่ห้องละ 4 คน ราคาคนละ 4,500 บาท
 • อยู่ห้องละ 3 คน ราคาคนละ 6,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 2 คน ราคาคนละ 9,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 1 คน ราคาคนละ 18,000 บาท
4
 • อยู่ห้องละ 4 คน ราคาคนละ 4,500 บาท
 • อยู่ห้องละ 3 คน ราคาคนละ 6,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 2 คน ราคาคนละ 9,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 1 คน ราคาคนละ 18,000 บาท

หอพักย่านมัทรี

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เลขที่ 398/1 หมู่ 3 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 056-278970, 097-9245802

ชั้น ราคาต่อคน
2
 • อยู่ห้องละ 4 คน ราคาคนละ 4,500 บาท
 • อยู่ห้องละ 3 คน ราคาคนละ 6,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 2 คน ราคาคนละ 9,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 1 คน ราคาคนละ 18,000 บาท
3
 • อยู่ห้องละ 4 คน ราคาคนละ 4,500 บาท
 • อยู่ห้องละ 3 คน ราคาคนละ 6,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 2 คน ราคาคนละ 9,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 1 คน ราคาคนละ 18,000 บาท
4
 • อยู่ห้องละ 4 คน ราคาคนละ 4,500 บาท
 • อยู่ห้องละ 3 คน ราคาคนละ 6,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 2 คน ราคาคนละ 9,000 บาท
 • อยู่ห้องละ 1 คน ราคาคนละ 18,000 บาท
5
 • อยู่ห้องละ 3 คน ราคาคนละ 4,500 บาท
 • อยู่ห้องละ 2 คน ราคาคนละ 6,750 บาท
 • อยู่ห้องละ 1 คน ราคาคนละ 13,500 บาท