ขั้นตอนการใช้งาน

 1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เช่นเดียวกับ Username ใช้งานอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
 2. เลือกคำร้องที่ต้องการ
 3. กรอกข้อมูลต่างๆ ในคำร้องนั้นๆ
 4. ตรวจสอบข้อมูลคำร้องให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไข
 5. พิมพ์คำร้อง พร้อมแนบเอกสารประกอบคำร้องดังกล่าว มาส่งกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
 6. ติดตามสถานะคำร้อง เพื่อดูการดำเนินการ

รองรับการใช้งาน

Chrome Browser
Firefox Browser
Acrobat adobe reader

ยินดีต้อนรับ

ระบบคำร้องออนไลน์ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

ขั้นตอนการใช้งาน

 1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เช่นเดียวกับ Username ใช้งานอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
 2. เลือกคำร้องที่ต้องการ
 3. กรอกข้อมูลต่างๆ ในคำร้องนั้นๆ
 4. ตรวจสอบข้อมูลคำร้องให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไข
 5. พิมพ์คำร้อง พร้อมแนบหลักฐานตามคำร้องดังกล่าว มาส่งกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
 6. ติดตามสถานะคำร้อง เพื่อดูการดำเนินการ

กรุณาใช้งานระบบด้วย Google Chrome หรือ FireFox

เข้าสู่ระบบ