ระบบคำร้องออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

ยินดีต้อนรับ

ระบบคำร้องออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระบบคำร้องออนไลน์ เป็นระบบที่จัดทำขึ้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถกรอกคำร้องได้อย่างทุกต้อง สามารถกรอกคำร้องได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคำร้องว่าอยู่ในขั้นตอนใด สะดวกต่อการตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลคำร้องได้ง่ายขึ้น

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานคำร้องออนไลน์ได้ที่ ระบบงานสำหรับนักศึกษา หรือ เข้าสู่ระบบด้วยรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The Office of Academic Promotion and Registration


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000


ติดต่อเรา

  อาคาร 10 ย่านมัทรี (มอนอกเมือง) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  regis@nsru.ac.th

  056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

  097-924-5217


About this site

APR

Powered by
Wisarut Phattanaphong
The Office of Academic Promotion and Registration (APR)


2018 NSRU, All Rights Reserved.