รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

แนะนำให้ใช้ Web browser

Google Chrome   Firefox

ในการเข้าใช้งาน

ภาคปกติ รอบโควต้าพิเศษ

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ
รอบโควต้าพิเศษ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่
ภาคปกติ TCAS62 รอบ 1-5

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ
TCAS62 รอบ 1-5

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ TCAS62 รอบ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่
ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)

รับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

รับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่
บัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The Office of Academic Promotion and Registration


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000


ติดต่อเรา

  อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  regis@nsru.ac.th

  056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

  097-924-5217


About this site

APR

Powered by
Wisarut Phattanaphong
The Office of Academic Promotion and Registration (APR)


สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ
2018 NSRU, All Rights Reserved.